DE STICHTING

Stichting House of Confetti, gevestigd in Venlo, is op initiatief van Irene Heldens en Sjanneke Hendrix op 7 november 2018 opgericht. Het heeft als statutair doel het produceren van culturele en kunstzinnige projecten. Deze projecten zijn gericht op podiumproducties waarbij fashion wordt gecombineerd met andere kunstvormen: van dans, theater, muziek, poëzie tot beeldende kunst (cross-over performance / performance art).

Voor fashion designer Irene Heldens ontstond de behoefte om een platform te creëren waarbinnen ze haar collecties op een nieuwe manier aan de buitenwereld kan tonen. Een manier waarbij rondom een inhoudelijk verhaal een collectie wordt gemaakt die middels een kwalitatief waardig theatraal component een podium krijgt.

Sjanneke ondersteund Irene op organisatorisch, productioneel en commercieel vlak. Dankzij haar begrip van het creatieve proces en haar kennis kan de visie van Irene maximaal worden ontwikkeld.

Irene zal binnen House of Confetti altijd fungeren als artistieke motor en waarborgt kwaliteit door samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners die haar artistieke visie kwalitatief weten te vertalen naar een podiumproductie.